Share

Dutch Administrative Court rules to protect Inmarsat safety services in Burum

Corporate

Ruling suspends new National Frequency Plan, protects essential, free of charge satellite safety services

The Administrative Court in the Netherlands has ruled in Inmarsat’s favour in a case brought by the satellite communications company, which aimed to reaffirm the country’s legal commitments to the provision of satellite safety services from Burum in Friesland, in the north of the Netherlands.

The hearing took place on 17 June 2021 and the verdict supports Inmarsat’s position.

The court has ruled to suspend the Dutch Government’s update to the National Frequency Plan that reallocated spectrum used by Inmarsat’s C-band (3.5GHz) for essential safety and distress services to 5G telecoms from 1 September 2022. The court has also recommended that the Dutch Government hold talks to find a solution or risk the full court proceedings annulling the National Frequency Plan altogether. The timing for these proceedings is a matter for the court.

“Inmarsat welcomes the ruling of the Dutch Administrative Court acknowledging the fact that the company’s vital communication services to protect lives at sea must be protected,” said Brad Swann, General Counsel at Inmarsat. “Inmarsat looks forward to working with the Dutch Government to deliver a solution that does not compromise satellite safety services.

“Given the reasoning in the judgment, Inmarsat expects that safeguarding the continuity of vital satellite safety services to protect lives at sea will be a top priority for all parties involved going forward and that a solution can be found. We are pleased that the vital safety services that protect the lives of 1.6 million seafarers worldwide daily delivered via Inmarsat satellites will not now be put at risk by the change to the National Frequency Plan. Inmarsat does not seek to halt the roll-out of 5G in the Netherlands and it can still proceed alongside the maintenance of essential satellite safety services.”

ENDS

Notes to Editors

  • The full court judgement can be found here.
  • For further background on the court case and an infographic on the indispensable lifeline to 1.6 million seafarers daily provided from Burum, please click here.

Further information

About Inmarsat

Inmarsat is the world leader in global, mobile satellite communications. It owns and operates the world’s most diverse global portfolio of mobile telecommunications satellite networks, and holds a multi-layered, global spectrum portfolio, covering L-band, Ka-band and S-band, enabling unparalleled breadth and diversity in the solutions it provides. Inmarsat’s long-established global distribution network includes not only the world’s leading channel partners but also its own strong direct retail capabilities, enabling end to end customer service assurance.

The company has an unrivalled track record of operating the world’s most reliable global mobile satellite telecommunications networks, sustaining business and mission critical safety & operational applications for more than 40 years. It is also a major driving force behind technological innovation in mobile satellite communications, sustaining its leadership through a substantial investment and a powerful network of technology and manufacturing partners.

Inmarsat operates across a diversified portfolio of sectors with the financial resources to fund its business strategy and holds leading positions in the Maritime, Government, Aviation and Enterprise satcoms markets, operating consistently as a trusted, responsive and high-quality partner to its customers across the globe.

For further information, follow us: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram.

Media enquiries

Jonathan Sinnatt/Matthew Knowles
Corporate Communications
Tel: +44 (0)20 7728 1518/1355
[email protected]  

BESTUURSRECHTER IN NEDERLAND OORDEELT DAT VEILIGHEIDSCOMMUNICATIE VAN INMARSAT IN BURUM MOET WORDEN BESCHERMD

Met deze uitspraak wordt het nieuwe nationale frequentieplan opgeschort ter bescherming van de essentiële, kosteloze satellietdienstverlening voor nood-, spoed- en veiligheidsdoeleinden

De bestuursrechter in Nederland heeft Inmarsat in het gelijk gesteld in de rechtszaak die door het satellietcommunicatiebedrijf was aangespannen over de juridische verplichtingen van Nederland inzake de levering van satellietdiensten voor nood-, spoed, en veiligheidsdoeleinden vanuit Burum in Friesland.

De zitting vond plaats op 17 juni 2021 en beschermt Inmarsat’s positie.

De rechter heeft de wijziging door de Nederlandse overheid van het nationale frequentieplan opgeschort. Door deze wijziging zou het spectrum dat wordt gebruikt voor de C-band van Inmarsat (3,5 GHz) en bestemd is voor essentiële communicatiediensten voor nood-, spoed- en veiligheidsdoeleinden worden toegewezen aan 5G-telecommunicatiediensten vanaf 1 september 2022. De rechter doet de aanbeveling aan de Nederlandse regering om in gesprek te gaan met Inmarsat om een oplossing te vinden, gezien het risico dat het nationale frequentieplan anders in de bodemprocedure wordt vernietigd.. Het tijdpad voor deze procedure moet nog door de rechtbank worden vastgesteld.

“Inmarsat is opgelucht dat in de uitspraak van de bestuursrechter de vitale communicatiediensten van het bedrijf worden beschermd in het belang van de bescherming van mensenlevens op zee,” aldus Brad Swann, hoofd Juridische Zaken bij Inmarsat. “Inmarsat werkt graag samen met de Nederlandse regering aan het vinden van een oplossing waarmee de satellietdiensten voor nood-, spoed- en veiligheid niet belemmerd worden.

“Op grond van de argumenten in de uitspraak verwacht Inmarsat dat de continuïteit van essentiële satellietdiensten ter bescherming van mensenlevens op zee van nu af aan de hoogste prioriteit is voor alle betrokken partijen en dat er een oplossing gevonden kan worden. Wij zijn blij dat de bescherming van de levens van 1,6 miljoen zeelieden over de hele wereld via de satellieten van Inmarsat niet langer door de verandering in het nationale frequentieplan in gevaar wordt gebracht. Inmarsat probeert op geen enkele manier de introductie van 5G in Nederland tegen te houden en deze introductie kan nog steeds doorgaan, naast de handhaving van essentiële satellietdiensten voor nood-, spoed- en veiligheidsdoeleinden.”

EINDE

 

Opmerkingen voor redacteurs 

  • Het volledige oordeel van de rechter kunt u hier vinden. 
  • Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de rechtszaak en over de onmisbare rol die Burum dagelijks vervult voor 1,6 miljoen zeelieden.

Verdere informatie

Over Inmarsat

Inmarsat is wereldleider in wereldwijde, mobiele satellietcommunicatie. Het bedrijf is eigenaar van en exploiteert het meest diverse, mondiale geheel van satellietnetwerken voor mobiele telecommunicatie ter wereld en beschikt over een breed spectrum van producten en diensten, waaronder L-band, Ka-band en S-band, voor een ongeëvenaarde waaier van oplossingen die worden aangeboden. Het van oudsher mondiale distributienetwerk van Inmarsat omvat niet alleen de toonaangevende distributiepartners van deze wereld, maar ook het eigen directe verkoopkanaal van het bedrijf voor een gegarandeerde klantenservice van begin tot eind.

Het bedrijf heeft een ongeëvenaarde staat van dienst met de exploitatie van de meest betrouwbare, wereldwijde mobiele satelliettelecommunicatienetwerken, waarmee het al meer dan 40 jaar lang nood-, spoed- en veiligheidstoepassingen en operationele toepassingen ondersteunt die van cruciaal belang zijn voor bedrijven en projecten. Het is ook een grote drijvende kracht achter technologische vernieuwing in mobiele satellietcommunicatie en het bedrijf behoudt zijn vooraanstaande positie door aanzienlijke investeringen en een krachtig netwerk van partners op het gebied van technologie en productie.

Inmarsat is actief in uiteenlopende sectoren en beschikt over de financiële middelen om haar strategie te financieren. Het bedrijf is toonaangevend in markten voor satellietcommunicatie voor de scheepvaart, overheid, luchtvaart en het bedrijfsleven en opereert consequent als een vertrouwde, hoogwaardige en flexibele partner die luistert naar haar klanten over de hele wereld.

Volg ons voor meer informatie op: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram.

Contactpersonen voor vragen van de media:

Jonathan Sinnatt/Matthew Knowles
Corporate Communications
Tel.: +44 (0)20 7728 1518/1355
[email protected]